Romský klub

Jeden z našich aktivních klubů – Rómský klub, jehož vedoucím je Luboš Cina. Romský klub probíhá každý pátek v klubu ŠNEK v době od 16.00 do 19.00hod.
První polovina klubu je věnována Chválám, slovu a aktivním hrám. Druhá polovina je věnována výuce hře na kytaru začátečníkům. Smyslem tohoto klubu je především smysluplné využití volného času dětí!
Děkuji Lubošovi za jeho aktivní a trpělivý přístup!

Vedoucí: Luboš Cina, tel.: 774 070 408