Historie a současnost

Kraslický ŠNEK, o.p.s. vznikl spojením především nadšených lidiček, kteří dobrovolně a nezištně pomáhají ve prospěch společnosti.
V únoru 2012 organizace 21. Přední Hlídka Royal Rangers, pracující s dětmi a mládeží, hledala vhodné prostory pro své aktivity v Kraslicích. Tehdy jim byly nabídnuty prostory bývalého kina v Kraslicích, které v danou chvíli přes všechny původní úsilí, nikdo nevyužíval.
Vnitřní prostory byly dobrovolníky RR vymalovány, uklizeny, vybaveny a zpestřeny.
V květnu 2012 dvě maminky hledaly obdobné prostory pro setkávání dalších maminek, především  na mateřské dovolené.
Ze strany Města Kraslice byla doporučena komunikace a možná spolupráce s RR.
Tak se stalo neslučitelné slučitelným a křesťanská organizace začala tehdy spolupracovat s iniciátorkami Mateřského klubu se společným názvem „ŠNEK“.
Zahájení činnosti proběhlo dne 14.5.2012.
Spolupráce dokonale fungovala a vzájemně jsme si dokázali pomoci a podpořit společné aktivity a cíle.
Připojovali se další činnosti a tím se rozšiřovala nabídka služeb široké veřejnosti.

S  vyvíjejícími se potřebami a změnou Občanského zákoníku jsme sjednotili naši vizi, cíle, plány a založili obecně prospěšnou společnost.

Kraslický ŠNEK, o.p.s.

Den zápisu: 4. leden 2014

Spisová značka: O 295 vedená u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Fučíkova 1639/34, 358 01  Kraslice

IČO: 024 46 359

 

 

více o aktivitách Royal Rangers a  Mateřského klub ŠNEK zde?

http://www.rrkraslice.estranky.cz/

http://materskyklubsnek.g6.cz/