Na hradě Hartenberg se sjeli dobrovolníci z celého Světa, aby vypomohli na hradě a strávili společné chvíle s různými lidmi, např. ze Španělska, Korei, Běloruska, Ukrajiny, Portugalska atd. Mezinárodní dobrovolnické workcampy probíhají na hradě od roku 2000 ve spolupráci s Inex sda a během letních prázdnin za ty roky již na Hartenbergu vypomohla více než 1000 dobrovolníků ze 74 zemí světa.
Současně je již tento týden na hradě skvělý tým projektu Fotbal pro rozvoj v čele se Štěpánem Kynclem. Fotbal je postaven především na principu fair play a respektu. Jak sami uvádí: „Ve fotbalu, který hrajeme, nepotřebujeme rozhodčí, věříme totiž ve vzájemnou KOMUNIKACI a SPOLUPRÁCI. Proto si pravidla nastavujeme sami. A sami si na ně také dohlížíme. Nikdy nehledíme na pohlaví, věk, či barvu kůže a podporujeme tak TOLERANCI VE SPOLEČNOSTI. JEDNODUŠE VĚŘÍME, ŽE NAŠÍM FOTBALEM DOKÁŽEME MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU.“

Kraslický ŠNEK, o.p.s. se v rámci celotýdenního táborového programu zapojil do výše zmiňovaného projektu již podruhé. Přijali jsme velmi milé pozvání na Hrad Hartenberg, kde na nás čekali studenti z celého Světa a připravili pro naše táborové děti perfektní program postavený na hodnotách fair play hry, respektu k druhému, komunikace, spolupráce, kamarádství a vyjádření vlastního názoru.
Děti si z krásného dne odnesly spoustu zkušeností, zážitků a nových kamarádů!

Děkujeme Vám za úžasný den a krásné zážitky!
Šneci a Šnečci

 

V rámci Příměstského tábora se naši táborníčci zapojili do hry „fair play“ na hradě Hartenberg